Landsmeer

Copyright!

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.skiindoor.nl, waaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot de materialen, foto's, illustraties, namen, logo's, merken en andere onderscheidingstekens behoren toe aan
Skiindoor, Process2Web, Corenzo of eventuele licentiegevers.

Het beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie.
Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Skiindoor, Process2Web, Corenzo
of de betreffende derde, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen zoals het printen en downloaden van informatie op deze website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.